Φόρμα υποβολής θεματικής συνεδρίας

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα προκειμένου να υποβάλετε την θεματική συνεδρία σας:

Όλα τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Τίτλος συνεδρίας *


Στοιχεία επικοινωνίας οργανωτή

Οργανωτής(ές) *

Ιδιότητα *

Διεύθυνση οργανωτή *

Τηλέφωνο - φάξ οργανωτή *

e-mail οργανωτή *


Πρόεδρος *

Φορέας *


Συζητητής *

Φορέας *


Τεχνική υποστήριξη

pc projector
video
Άλλο, παρακαλούμε διευκρινίστε:


Περιλήψεις συμποσίου

Παρακαλούμε συμπληρώστε τους επιμέρους τίτλους των περιλήψεων και τα στοιχεία των συγγραφέων.


Περίληψη 1

Τίτλος *

Περίληψη *

Στοιχεία συγγραφέων *

Φορείς συγγραφέων (να δηλωθούν σε αντιστοιχία με τη σειρά που εμφανίζονται τα ονόματα των συγγραφέων): *

Υπεύθυνος παρουσίασης: *
Περίληψη συμποσίου


Αρχείο περίληψης *
Παρακαλούμε ακολουθήστε τις προδιαγραφές στη σελίδα "Υποβολή". Η περίληψη δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 400 λέξεις. Οι περιγραφές των επιμέρους εισηγήσεων θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παρακάτω αρχείο και να μην ξεπερνούν τις 200 λέξεις έκαστη. Πατήστε "Αναζήτηση" για να επιλέξτε το αρχείο σας (*.doc, *.docx).

Σημείωση: Το αρχείο πρέπει να περιλαμβάνει τον ΤΙΤΛΟ της ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ, τα ΟΝΟΜΑΤΑ των ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, τον ΦΟΡΕΑ τους και την ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ακριβώς όπως θα εμφανίζεται στο βιβλίο των περιλήψεων).
*