Νέα ιστοσελίδα υπο κατασκεή!
SITEMAP ENGLISH
Symvoli
               
      Η ΣΥΜΒΟΛΗ - Οργάνωση Συνεδρίων & Εκδηλώσεων έχει αναπτύξει μέσα στην πορεία των χρόνων τόσο τους τομείς της δραστηριότητάς της όσο και το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών :    
         
     
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
   
               
      ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 


Η SYMVOLI | Conference & Cultural Management έχει αναλάβει τη διοργάνωση περισσότερων από 150 επιστημονικών συνεδρίων και εκδηλώσεων μικρότερης ή μεγαλύτερης εμβέλειας, έχοντας συνεργαστεί με επιστημονικούς, πανεπιστημιακούς και δημόσιους φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το ευρύ φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό με μια επαγγελματική και, ταυτόχρονα, δημιουργική προσέγγιση αποτελούν τους παράγοντες των επιτυχημένων διοργανώσεων συνεδρίων που καταγράφει στο ιστορικό της η εταιρεία μας. 

 • Σχεδιασμός – Οργάνωση
 • Εύρεση & Διαχείριση Χορηγιών
 • Οικονομική Διαχείριση
 • Επικοινωνία & Προβολή
 • Επιμέλεια & παραγωγή έντυπου/ ηλεκτρονικού υλικού
 • Διαχείριση επιστημονικού προγράμματος & εγγραφών συνέδρων
 • Συντονισμός & Παραγωγή Συνεδρίου (διαχείριση χώρων, εκθετών, τεχνικού εξοπλισμού, διερμηνειών, επισιτιστικών αναγκών)
 • Διαχείριση φιλοξενίας, διαμονής & μετακινήσεων
 • Σχεδιασμός & διαχείριση πολιτιστικού/κοινωνικού προγράμματος
 • Σχεδιασμός & διαχείριση τουριστικού προγράμματος (ημερήσιες & πολυήμερες εκδρομές)
 • Γραμματειακή Υποστήριξη / Λειτουργία Γραμματείας
 • Απολογισμός & αξιολόγηση


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 


Αντιλαμβανόμενη την προοπτική και τη δυναμική μιας σημαντικής πολιτιστικής ανάπτυξης για την πόλη της Θεσσαλονίκης, η SYMVOLI – Conference & Cultural Management έχει διευρύνει τα τελευταία χρόνια τη δραστηριότητά της στον τομέα της Πολιτιστικής Διαχείρισης και Οργάνωσης Πολιτιστικών Δράσεων (Cultural Management).


Με την προσθήκη νέων συνεργατών στο δυναμικό της εταιρείας αναπτύσσει το συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας που αφορά στον κλάδο του πολιτισμού και των τεχνών, ειδικεύεται στο χώρο της πολιτιστικής χορηγίας, marketing και επικοινωνίας, αναλαμβάνει τμήματα και project διεθνών πολιτιστικών διοργανώσεων, καθώς και τη διοργάνωση μεμονωμένων πολιτιστικών δράσεων & εκδηλώσεων.


Οι συνεργασίες της εταιρείας με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης για διεθνείς πολιτιστικές διοργανώσεις (48ο & 49ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 19η & 20η Διεθνής Φωτογραφική Συγκυρία / PhotoBiennale, 2η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης), υπήρξαν ιδιαίτερα εποικοδομητικές και έθεσαν για τη εταιρεία ένα υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Στόχος είναι μέσα στα επόμενα χρόνια δράσης της να διατηρήσει, να διευρύνει και να αναπτύξει περαιτέρω το επίπεδο αυτό, πάντα με άξονα τον επαγγελματισμό και τη συνέπεια στις συνεργασίες της, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στους τομείς της δράσης της.


 • Προτάσεις Δράσεων & Ανάπτυξη Συνεργασιών
 • Σχεδιασμός Δράσεων (οικονομικός & οργανωτικός)
 • Εξεύρεση πόρων – Χορηγίες
 • Συντονισμός υλοποίησης δράσεων
 • Προβολή & Επικοινωνία
 • Marketing & Δημόσιες Σχέσεις
 • Οργάνωση & Παραγωγή
 • Επιμέλεια έντυπου/ ηλεκτρονικού υλικού
 • Διαχείριση Φιλοξενίας
 • Αξιολόγηση & σύνταξη απολογισμού: στατιστικά στοιχεία, μετρήσιμα αποτελέσματα, αποτίμηση οργανωτικής λειτουργίας


ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 


Η συμπλήρωση των 10 χρόνων λειτουργίας της εταιρείας συμπίπτει με την επέκταση της δράσης της στον τομέα της οργάνωσης εκδηλώσεων έναν τομέα στον οποίο διακρίνεται για τον ιδιαίτερο επαγγελματισμό και την δημιουργική προσέγγιση της.


Η SYMVOLI Conference & Cultural Management  έχει αναλάβει τη διοργάνωση και παραγωγή επετειακών εκδηλώσεων, όπως του ετήσιου προγράμματος Eορτασμού 50 χρόνων από την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Μάιος – Νοέμβριος 2005), εταιρικών εκδηλώσεων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα (π.χ. Schueco Hellas – 10 χρόνια στην Ελλάδα, Novartis), events φιλανθρωπικού χαρακτήρα, καθώς και κοινωνικές εκδηλώσεις (γάμοι, βαφτίσεις), πάντα με μια διαφορετική και δημιουργική προσέγγιση για το τελικό αποτέλεσμα.


 • Σχεδιασμός, προγραμματισμός & οικονομική διαχείριση
 • Προσδιορισμός & προσέγγιση κοινού εκδήλωσης
 • Επιμέλεια & παραγωγή έντυπου/ ηλεκτρονικού υλικού
 • Επικοινωνία & διαφήμιση εκδήλωσης
 • Οργάνωση & παραγωγή εκδήλωσης
 • Απολογισμός & αξιολόγηση


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 


Ποιότητα για την εταιρία "ΣΥΜΒΟΛΗ Ε.Π.Ε" σημαίνει σεβασμός στον πελάτη και εξυπηρέτηση των αναγκών του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 Η προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας από την εταιρία επιτυγχάνεται με τον έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση όλων των διεργασιών που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ποιότητας.

Η εταιρία " ΣΥΜΒΟΛΗ Ε.Π.Ε " θέτει τους ακόλουθους στόχους:

Την υλοποίηση  και διάθεση ποιοτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών  

Την αφοσίωση στην ποιότητα και στην κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών

Την διατήρηση και αύξηση του μεριδίου της  αγοράς που κατέχει

Την διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση των επιτυχημένων συνεργασιών με τους συνεργάτες της

Την δέσμευσή της για συνεχή βελτίωση

Η Διοίκηση της Εταιρίας δεσμεύεται για την επίτευξη των στόχων, μέσω των ακόλουθων ενεργειών:

Διάθεση όλων των υλικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται και αιτιολογούνται

Ανασκόπηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση των στόχων

Ανασκόπηση της πολιτικής και των στόχων ποιότητας

Συμμόρφωση της Εταιρίας ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις


 • Σχεδιασμός, προγραμματισμός & οικονομική διαχείριση
 • Προσδιορισμός & προσέγγιση κοινού εκδήλωσης
 • Επιμέλεια & παραγωγή έντυπου/ ηλεκτρονικού υλικού
 • Επικοινωνία & διαφήμιση εκδήλωσης
 • Οργάνωση & παραγωγή εκδήλωσης
 • Απολογισμός & αξιολόγηση